Mentoplastia a Barcelona

Canvia l'aspecte i la forma tant de front com de perfil del nostre mentó o barbeta

Contáctanos

Llarga experiència i
reconeixement

Disposem dels millors professionals reconeguts a nivell internacional.

Cirurgies poc invasives
i de curta recuperació

Tècniques i procediments quirúrgics pensats per a minimitzar l'impacte de les intervencions, reduint la inflamació, el dolor i el temps quirúrgic.

Finançament
a l'0% d'interessos

Financem fins a un any sense interessos perquè el pagament et resulti més còmode.

Mentoplastia a Barcelona

Mentoplastia Barcelona

Mentoplàstia o Cirurgia de Mentó – Reducció i Augment del Mentó

La Clínica Imaxis és un centre mèdic especialitzat en mentoplàstia a Barcelona.

La Mentoplàstia es tracta d’un procediment que combinat o no amb Cirurgia ortognàtica i/o Rinoplàstia canvia l’aspecte i la forma tant de front com de perfil del nostre mentó o barbeta.

La cirurgia de mentó o mentoplàstia, està indicada en pacients en els quals el mentó és d’una mida diferent a l’ideal segons les característiques facials del pacient.

La planificació prequirúrgica és fonamental, i per aquesta raó els nostres cirurgians especialistes en cirurgia plàstica facial, en la primera consulta, realitzaran un estudi cefalomètric informatitzat per determinar les dimensions ideals de la barbeta. És important valorar l’oclusió o forma de mossegar del pacient, ja que hi ha casos en què és necessari un procediment maxil·lofacial, en lloc d’una cirurgia de mentó.

Hi ha diverses tècniques de mentoplàstia. Els nostres cirurgians maxil·lofacials, primerament fan una incisió intrabucal evitant així cicatrius visibles o inestètiques. Seguidament, es realitza un remodelat i fractura controlada seguida de la posterior fixació en la posició correcta; que serà la que ens aporti uns resultats més duradors, harmònics i naturals.

En casos seleccionats o per desitjos del pacient es poden utilitzar pròtesis sintètiques.

Mentoplastia barcelona

La cirurgia de mentó es realitza sota anestèsia local i sedació endovenosa. Es tracta d’una cirurgia ambulatòria que no requereix ingrés hospitalari. El temps d’aquest procediment és d’una hora aproximadament.

Immediatament després de la cirurgia de mentoplastia, generalment s’aplica un apòsit que romandrà en el seu lloc durant dos o tres dies.

El malestar postoperatori de la mentoplàstia es pot controlar amb els medicaments prescrits. La masticació es limitarà immediatament després de la cirurgia de la barbeta, i una dieta de tou pot ser requerida per alguns dies després de la cirurgia. La majoria dels pacients senten una sensació d’estirament i atapeït després de la cirurgia de mentoplàstia, però això generalment desapareix en una setmana.

Després d’aproximadament sis setmanes, la inflor haurà desaparegut, i es pot gaudir dels resultats del procediment.

L’activitat intensa pot estar prohibida durant les primeres setmanes després de la cirurgia de mentoplàstia. L’activitat normal es pot reprendre després d’aproximadament deu dies. La mentoplàstia o cirurgia de mentó es tracta d’un procediment que permet aconseguir de manera senzilla un bon equilibri i harmonia estètica, sempre que aquest realitzada per cirurgians amb àmplia experiència i formació en cirurgia plàstica facial.

Contacta amb nosaltres per rebre l’asessorament dels nostres especialistas de Mentoplàstia a Barcelona.

Formulari de contacte

Vols que et truquem?

  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un archivo titularidad de Copernic Clinic SLP. que tiene por finalidad la gestión de la prestación del servicio sanitario a sus pacientes, la gestión administrativa (incluyendo recordatorios de citas) y facturación derivada de la misma.

  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la sede de la Clínica, en C/Tavern, 61 (Barcelona) o a nuestro correo electrónico info@imaxis.barcelona .

  Necesitaremos facilitar al laboratorio protésico sus datos cuando sea necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario y, en su caso, a la financiera que se encargue de financiar su tratamiento, para el pago del mismo. Para autorizarnos marque las casillas pertinentes.

  Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma, dichos datos serán almacenados un mínimo de 5 años en virtud de la legislación vigente (art. 17.1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre).

  También queremos ponernos en contacto con usted para recordarle las citas y revisiones que le correspondiesen ya sea mediante correo postal o de manera electrónica (email, SMS, Whatsapp o similar...), así como informarle de las novedades de la clínica u ofrecerle nuevos servicios.

  Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos.

  Filosofia Imaxis

  La nostra filosofia de treball passa per oferir al pacient especialistes amb experiència i amb una formació especialitzada per oferir la màxima qualitat en cada tractament.

  Dr. Pau Rodríguez Berart Dr. Samir Aboul-Hosn Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero en Doctoralia