Rinoseptoplastia a Barcelona

Procediment quirúrgic que canvia l’aspecte extern i funcional del nas.

Contáctanos

Llarga experiència i
reconeixement

Disposem dels millors professionals reconeguts a nivell internacional.

Cirurgies poc invasives
i de curta recuperació

Tècniques i procediments quirúrgics pensats per a minimitzar l'impacte de les intervencions, reduint la inflamació, el dolor i el temps quirúrgic.

Finançament
a l'0% d'interessos

Financem fins a un any sense interessos perquè el pagament et resulti més còmode.

Rinoseptoplastia a Barcelona

rinoseptoplàstia a Barcelona

La Rinoplàstia es el procediment quirúrgic que canvia l’aspecte extern i funcional del nas.

El nas és una estructura que consta de cartílag i os tant en la seva estructura externa com en l’envà, estructura interna que separa les dues fosses nasals. El creixement del nas està determinat genèticament i és diferent en cada individu, i pot ser modificat per traumes, cicatrius o alteracions sistèmiques com al·lèrgies o infeccions.

La seva forma externa és molt diferent entre els individus donats pel biotip ètnic de cada persona fent que l’ètnia asiàtica o africana tingui un nas de característiques molt diferents a les caucàsiques. Dins el mateix individu hi ha asimetries el que fa que un orifici nasal sigui més rodó o més gran que l’altre.

És important considerar, a més, que el nas és l’element central a la cara. Per aquesta raó, d’una banda, modifica l’aspecte de tota la cara però, de l’altra, ha d’estar en harmonia amb els altres elements de la cara. Per aquesta raó s’ha d’estudiar no només el nas sinó la seva relació amb la regió del maxil·lar així com la mandíbula, incloent el mentó.

Amb la rinoplàstia es pot aprimar la punta, rectificar o augmentar el dors, modificar els angles del nas en relació a la front o el llavi superior així com rectificar les narius. Pel que fa a l’envà, o làmina que separa les dues fosses nasals, es poden millorar les irregularitats que transporten la columna d’aire així com tractar els cornetes.

A la clínica d’estètica facial Imaxis, el nostre equip de cirurgia, abans de realitzar una rinoplàstia, examinen diferents paràmetres, com són la projecció el dors i la punta del nas, si hi ha desviacions, si l’envà es troba en posició o hi ha alteració de la columna d’aire al nas. També s’avaluarà les proporcions i relacions del nas en relació a la cara. Es determinen les característiques estructurals i de pell que són pròpies a cada individu i que cap cirurgia modificarà. Els nostres cirurgians l’orientaran sobre la millor opció de rinoplàstia a Barcelona, així com les alternatives, limitacions, riscos i cures que ha de tenir.

Rinoseptoplastia barcelona

La rinoplàstia usualment es fa sota anestèsia general, però es pot realitzar amb anestèsia local especialment en cirurgia de la punta nasal. Les incisions poden ser per dins del nas a la mucosa nasal o a la columnela. A través d’aquesta es pot modificar l’estructura òssia i cartilaginosa (os i cartílag) del dors i les estructures de l’envà així com la punta nasal. Si requereix d’alguna correcció funcional es realitzarà a través de les mateixes incisions el tractament de l’envà nasal i/o els cornets. La cirurgia generalment es realitza de forma ambulatòria i dura aproximadament 2-4 hores depenent del cas.

La rinoplàstia pot combinar-se amb intervencions dels maxil·lars.

En la majoria dels casos sortirà d’una cirurgia de rinoplàstia amb les fosses nasals taponades, i haurà respirar per la boca. Progressivament presentarà inflor facial fins als 4 primers dies i després aquest disminuirà gradualment. Ha de cuidar els embenats que li van ser col·locats evitar mullar-los o moure’ls. Pot presentar sagnat escàs per fosses nasals la qual cosa és normal.

Es recomana fer repòs amb el cap aixecat durant el primer dia. No ha de tocar-se el nas ni tractar de llevar-se els embenats per veure el resultat. Els taps es retiressin entre l’1 al 6 dies. Evitarem l’exposició al sol durant 6 setmanes i cal utilitzar protector solar almenys durant 6 mesos.

En la majoria dels casos a la setmana podrà iniciar la seva activitat diària. S’ha d’evitar realitzar activitats físiques fortes durant les 2-3 primeres setmanes després del procediment quirúrgic ja que pot afavorir el sagnat o traumes nasals que afectin al resultat final. Esports de contacte s’han d’evitar mínim en els primers 3 mesos.

Cada procediment quirúrgic de rinoplàstia és específic, és important entendre que les circumstàncies i experiències de cada individu són úniques, igual que la forma de comportar de cada un dels teixits de l’organisme. Si està considerant realitzar-se una rinoplàstia a Barcelona consulti el nostre equip de cirurgians, podran assessorar i donar-li informació sobre el que vostè pot esperar d’aquest procediment.

Formulari de contacte

Vols que et truquem?

  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un archivo titularidad de Copernic Clinic SLP. que tiene por finalidad la gestión de la prestación del servicio sanitario a sus pacientes, la gestión administrativa (incluyendo recordatorios de citas) y facturación derivada de la misma.

  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la sede de la Clínica, en C/Tavern, 61 (Barcelona) o a nuestro correo electrónico info@imaxis.barcelona .

  Necesitaremos facilitar al laboratorio protésico sus datos cuando sea necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario y, en su caso, a la financiera que se encargue de financiar su tratamiento, para el pago del mismo. Para autorizarnos marque las casillas pertinentes.

  Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma, dichos datos serán almacenados un mínimo de 5 años en virtud de la legislación vigente (art. 17.1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre).

  También queremos ponernos en contacto con usted para recordarle las citas y revisiones que le correspondiesen ya sea mediante correo postal o de manera electrónica (email, SMS, Whatsapp o similar...), así como informarle de las novedades de la clínica u ofrecerle nuevos servicios.

  Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos.

  Filosofia Imaxis

  La nostra filosofia de treball passa per oferir al pacient especialistes amb experiència i amb una formació especialitzada per oferir la màxima qualitat en cada tractament.

  Dr. Pau Rodríguez Berart Dr. Samir Aboul-Hosn Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero en Doctoralia