Cirurgia glandular a Barcelona

Cirurgia de patologia benigna / maligna de les glàndules salivals.

Contáctanos

Llarga experiència i
reconeixement

Disposem dels millors professionals reconeguts a nivell internacional.

Cirurgies poc invasives
i de curta recuperació

Tècniques i procediments quirúrgics pensats per a minimitzar l'impacte de les intervencions, reduint la inflamació, el dolor i el temps quirúrgic.

Finançament
a l'0% d'interessos

Financem fins a un any sense interessos perquè el pagament et resulti més còmode.

Cirurgia glandular a Barcelona

Cirugia glandular Imaxis Barcelona

Les glàndules salivals són un conjunt de glàndules exocrines que formen part del sistema digestiu superior, la funció és produir saliva que és abocada en la cavitat oral.

La saliva té diferents funcions, entre elles l’inici del procés de la digestió facilitant la masticació i la deglució dels aliments, a més també té una funció de protecció enfront de microorganismes.

Respecte a la classificació anatòmica, podem distingir 2 tipus de glàndules, glàndules salivals majors (Parótida, Submaxilar, sublingual), i glàndules salivals menors (Repartides per tota la mucosa de la cavitat oral).

El tractament quirúrgic consisteix a tractar tumors benignes i malignes, litiasi de les glàndules, traumatismes i infeccions. En la majoria dels casos aquest procediment requereix anestèsia general.

No tractar aquest tipus de patologies que afecten les glàndules salivals, depenent de la causa el pacient pot quedar o empitjorar els símptomes o bé que empitjori a causa d’un agreujament de la mateixa a una degeneració ulterior de patologia maligna.

L’experiència del cirurgià, així com la utilització d’últimes tecnologies (Neuroestimuladores), disminueixen el risc de complicacions durant el procediment quirúrgic.

Formulari de contacte

Vols que et truquem?

  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un archivo titularidad de Copernic Clinic SLP. que tiene por finalidad la gestión de la prestación del servicio sanitario a sus pacientes, la gestión administrativa (incluyendo recordatorios de citas) y facturación derivada de la misma.

  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la sede de la Clínica, en C/Tavern, 61 (Barcelona) o a nuestro correo electrónico info@imaxis.barcelona .

  Necesitaremos facilitar al laboratorio protésico sus datos cuando sea necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario y, en su caso, a la financiera que se encargue de financiar su tratamiento, para el pago del mismo. Para autorizarnos marque las casillas pertinentes.

  Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma, dichos datos serán almacenados un mínimo de 5 años en virtud de la legislación vigente (art. 17.1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre).

  También queremos ponernos en contacto con usted para recordarle las citas y revisiones que le correspondiesen ya sea mediante correo postal o de manera electrónica (email, SMS, Whatsapp o similar...), así como informarle de las novedades de la clínica u ofrecerle nuevos servicios.

  Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos.

  Filosofia Imaxis

  La nostra filosofia de treball passa per oferir al pacient especialistes amb experiència i amb una formació especialitzada per oferir la màxima qualitat en cada tractament.

  Dr. Pau Rodríguez Berart Dr. Samir Aboul-Hosn Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero en Doctoralia