Cirurgia Ortognàtica a Barcelona

Aconseguim un rostre més harmònic; així com una mossegada i calibre de vies aèries adequat.

Contáctanos

Llarga experiència i
reconeixement

Disposem dels millors professionals reconeguts a nivell internacional.

Cirurgies poc invasives
i de curta recuperació

Tècniques i procediments quirúrgics pensats per a minimitzar l'impacte de les intervencions, reduint la inflamació, el dolor i el temps quirúrgic.

Finançament
a l'0% d'interessos

Financem fins a un any sense interessos perquè el pagament et resulti més còmode.

Cirurgia Ortognàtica a Barcelona

Existeixen diversos patrons esquelètics facials que ens proporcionen uns trets determinats. Mitjançant aquest tipus de cirurgia, realitzem unes fractures controlades dels ossos de la cara i posteriorment es fixen en una posició que decidim en una minuciosa anàlisi virtual del seu cas, del que serà partícip.

L’objectiu d’aquesta intervenció és doble, estètic i funcional, ja que anem a aconseguir un rostre més harmònic; així com una mossegada i calibre de vies aèries adequat. Les patologies que més freqüentment precisen d’aquest tipus d’intervenció són les maloclusions dentals (acompanyades d’anomalies esquelètiques) que no es poden corregir amb ortodòncia, així com patologia del somni (síndrome d’apnea hipopnea del somni), síndromes mal formatius facials… Sol precisar tractament conjunt amb un odontòleg especalista en ortodòncia

Segons els casos podem realitzar la intervenció seguida de l’ortodòncia o aparells dentals posteriorment, o generalment es precisa un tractament d’ortodòncia abans i després de la intervenció, per garantir i poder obtenir un òptim resultat final. Aquest tipus d’intervenció generalment es realitza sota anestèsia general i precisa un dia d’ingrés en la majoria dels casos.

Formulari de contacte

Vols que et truquem?

  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un archivo titularidad de Copernic Clinic SLP. que tiene por finalidad la gestión de la prestación del servicio sanitario a sus pacientes, la gestión administrativa (incluyendo recordatorios de citas) y facturación derivada de la misma.

  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la sede de la Clínica, en C/Tavern, 61 (Barcelona) o a nuestro correo electrónico info@imaxis.barcelona .

  Necesitaremos facilitar al laboratorio protésico sus datos cuando sea necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario y, en su caso, a la financiera que se encargue de financiar su tratamiento, para el pago del mismo. Para autorizarnos marque las casillas pertinentes.

  Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma, dichos datos serán almacenados un mínimo de 5 años en virtud de la legislación vigente (art. 17.1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre).

  También queremos ponernos en contacto con usted para recordarle las citas y revisiones que le correspondiesen ya sea mediante correo postal o de manera electrónica (email, SMS, Whatsapp o similar...), así como informarle de las novedades de la clínica u ofrecerle nuevos servicios.

  Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos.

  Filosofia Imaxis

  La nostra filosofia de treball passa per oferir al pacient especialistes amb experiència i amb una formació especialitzada per oferir la màxima qualitat en cada tractament.

  Dr. Pau Rodríguez Berart Dr. Samir Aboul-Hosn Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero en Doctoralia