Blanquejament dental a Barcelona

Permet millorar el color de les dents sense alterar o danyar la seva estructura

Contáctanos

Cuidem
la teva higiene bucal

Disposem dels tots els tractaments que necessites.

Màxima qualitat
en productes i tracte

Disposem del millor equipament i productes de màxima qualitat.

Finançament
al 0% d'interessos

Financem fins a un any sense interessos perquè el pagament et resulti més còmode.

Blanquejament dental a Barcelona

El blanquejament dental permet millorar el color de les dents sense alterar o danyar la seva estructura.

Avui dia és possible tenir les dents més blanques en només una hora!

Depenent del tipus d’alteració del color es realitzarà una tècnica específica. És important realitzar un bon diagnòstic abans de realitzar el blanquejament, ja que les dents es poden enfosquir per moltes raons.

Hi ha diferents tècniques per realitzar emblanquiment dental:

Blanquejament dental 1 hora:

S’utilitza una llum molt potent que pot ser LED que activa l’agent blanquejador. A l’activar l’agent blanquejador allibera oxigen i és l’oxigen el que finalment elimina les taques.

Blanquejament dental progressiu

Es prenen dos motlles de la boca, un per les dents de dalt i un altre per als de baix. Després es preparen dues cubetes d’un plàstic molt prim que copia bé la forma de les dents. En aquestes cubetes es col·loca un producte blanquejador que actua durant tota la nit i allibera oxigen progressivament.

Al cap de pocs dies es comença a notar les dents mes blanques i els resultats són sorprenents.
L’hi pot combinar amb el tractament de blanquejament amb llum.

Microabrasió dental

Consisteix en desgastar superficialment l’esmalt, i serveix per eliminar les taques localitzades que es troben en l’última capa de l’esmalt.
Les taques eliminades per aquest procediment mai més tornen a aparèixer i la seva remoció és definitiva.

Blanquejament dental intern

Serveix per aquelles dents que han canviat el color després d’un tractament de conducte o un traumatisme dental.

Formulari de contacte

Vols que et truquem?

  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un archivo titularidad de Copernic Clinic SLP. que tiene por finalidad la gestión de la prestación del servicio sanitario a sus pacientes, la gestión administrativa (incluyendo recordatorios de citas) y facturación derivada de la misma.

  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la sede de la Clínica, en C/Tavern, 61 (Barcelona) o a nuestro correo electrónico info@imaxis.barcelona .

  Necesitaremos facilitar al laboratorio protésico sus datos cuando sea necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario y, en su caso, a la financiera que se encargue de financiar su tratamiento, para el pago del mismo. Para autorizarnos marque las casillas pertinentes.

  Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma, dichos datos serán almacenados un mínimo de 5 años en virtud de la legislación vigente (art. 17.1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre).

  También queremos ponernos en contacto con usted para recordarle las citas y revisiones que le correspondiesen ya sea mediante correo postal o de manera electrónica (email, SMS, Whatsapp o similar...), así como informarle de las novedades de la clínica u ofrecerle nuevos servicios.

  Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos.

  Filosofia Imaxis

  La nostra filosofia de treball passa per oferir al pacient especialistes amb experiència i amb una formació especialitzada per oferir la màxima qualitat en cada tractament.

  Dr. Pau Rodríguez Berart Dr. Samir Aboul-Hosn Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero en Doctoralia