Implantologia dental a Barcelona

Solució ideal a la pèrdua de peces

Contáctanos

Cuidem
la teva higiene bucal

Disposem dels tots els tractaments que necessites.

Màxima qualitat
en productes i tracte

Disposem del millor equipament i productes de màxima qualitat.

Finançament
al 0% d'interessos

Financem fins a un any sense interessos perquè el pagament et resulti més còmode.

Implantologia dental a Barcelona

Imaxis és un centre mèdic especialista en implantologia dental a Barcelona. Ens agrada explicar als nostres pacients tot el concernent a la seva tractament implantològic. Dedicar el temps necessari per entendre el tractament i explicar com anem a realitzar-lo, creiem que és una tasca fonamental per prendre consciència de la importància en el manteniment i cura posterior. Per això, les primeres visites són un pilar fonamental sobre el qual ens recolzem per establir una relació de confiança entre pacient i professional.

A Barcelona hi ha més de 500 clíniques on es col·loquen implants. Et convidem a que ens visitis i puguis comprovar tu mateixa en què ens diferenciem.

Quan parlem d’implants dentals s’han de tenir en compte tres estructures:

  • El “cargol” vulgarment anomenat, és la part que s’insereix en l’os.

 

Implantes dentales IMAXIS Barcelona Vulkan®

  • Els additaments: és la part menys coneguda per les pacients. Són les estructures metàl·liques que es cargolen a l’implant i on es col·loca, posteriorment, la corona.
  • La corona: és la part que la pacient veu, el que el pacient entén per “la dent”.

 

Implantes dentales IMAXIS Barcelona Vulkan®

Aquestes tres estructures estan dissenyades per aconseguir un resultat funcional i estètic. Però per aconseguir un resultat excel·lent cal seguir un ordre en la presa de decisions per part del professional:

 1. Visitar al pacient, escoltar les seves expectatives i explicar-li un pla de tractament sobre la base de l’exploració intraoral i les proves d’imatge realitzades.
 2. Utilitzar implants i additaments de primera qualitat i amb els certificats de qualitat pertinents.
 3. Treballar amb el laboratori dental que ofereixi garanties de qualitat per fabricar una corona dental que reuneixi unes característiques estètiques i funcionals excel·lents.

Per part de la pacient també hi ha alguns aspectes a tenir en compte:

 1. Quin professional l’ha visitat. La pacient no ha de tenir inconvenient a preguntar sobre el currículum i l’experiència del professional sobre el qual diposita la seva confiança.
 2. Quins implants li va a col·locar. Certificacions, característiques, procediment quirúrgic…

Hi ha alguns mites sobre els implants dentals que cal explicar:

  • “Els implants són per a tota la vida?” Aquesta pregunta, freqüent per part de moltes pacients, no es pot contestar amb un “sí” o un “no” categòric. Cap professional hauria, per exemple, informar a una pacient de 30 anys que el seu implant li durarà “tota la vida”. Influeixen molts factors com la higiene oral de la pacient, acudir als controls, no fumar, anys d’expectativa de vida, qualitat dels materials, etc.

 

  • “Em van a posar la corona el mateix dia que em col·loquen l’implant?” Igual que a la pregunta anterior, depèn del cas. Hi ha pacients als quals se’ls pot posar implant i corona el mateix dia (el coneixem com a implants de càrrega immediata) i altres que no. El risc de fracàs del tractament ha de ser el mínim possible i el professional ha d’explicar a la pacient en quins casos es pot i en quins casos no es pot col·locar la corona immediatament amb l’implant i per què.

 

A Imaxis Barcelona, clínica especialitzada en el tractament amb implants dentals a Barcelona, posem al servei dels nostres pacients tots els mitjans humans i tècnics per oferir tractaments de primera qualitat. Des de la primera visita fins al final del tractament s’acompanya i informa al pacient sobre el “què” i el “per què” del que li proposem. Donar aquesta informació a les nostres pacients les fa ser partícips i conscienciar-se de la importància del manteniment de la salut bucodental.

Formulari de contacte

Vols que et truquem?

  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un archivo titularidad de Copernic Clinic SLP. que tiene por finalidad la gestión de la prestación del servicio sanitario a sus pacientes, la gestión administrativa (incluyendo recordatorios de citas) y facturación derivada de la misma.

  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la sede de la Clínica, en C/Tavern, 61 (Barcelona) o a nuestro correo electrónico info@imaxis.barcelona .

  Necesitaremos facilitar al laboratorio protésico sus datos cuando sea necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario y, en su caso, a la financiera que se encargue de financiar su tratamiento, para el pago del mismo. Para autorizarnos marque las casillas pertinentes.

  Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma, dichos datos serán almacenados un mínimo de 5 años en virtud de la legislación vigente (art. 17.1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre).

  También queremos ponernos en contacto con usted para recordarle las citas y revisiones que le correspondiesen ya sea mediante correo postal o de manera electrónica (email, SMS, Whatsapp o similar...), así como informarle de las novedades de la clínica u ofrecerle nuevos servicios.

  Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos.

  Filosofia Imaxis

  La nostra filosofia de treball passa per oferir al pacient especialistes amb experiència i amb una formació especialitzada per oferir la màxima qualitat en cada tractament.

  Dr. Pau Rodríguez Berart Dr. Samir Aboul-Hosn Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero en Doctoralia