Osteopatia de l’articulació temporomandibular a Barcelona

Tractaments a problemes mèdics de l'articulació temporomandibular (TMJ), inferior amb el crani

Contáctanos

Cuidem
la teva higiene bucal

Disposem dels tots els tractaments que necessites.

Màxima qualitat
en productes i tracte

Disposem del millor equipament i productes de màxima qualitat.

Finançament
al 0% d'interessos

Financem fins a un any sense interessos perquè el pagament et resulti més còmode.

Osteopatia de l’articulació temporomandibular a Barcelona

TRAUMATISMES

Qualsevol cop o trauma per accident tindrà conseqüències en l’articulació temporomandibular ATM quedant afectat el sistema, ja sigui lligaments, càpsula, menisc, músculs. Sigui un cas operatori o no haurà de realitzar-se una rehabilitació de tots els teixits afectats intentant recuperar Tota la fisiologia dels mateixos, davant d’un desplaçament del menisc, còndil, distensió ligamentaria contractura musculars, capsulitis etc.

BRUXISME (APRETAR LES DENTS A LA NIT)

Tot problema somàtic (estrès, tensions, problemes emocionals) el sistema nerviós central reacciona i provoca una parafunció a través de la musculatura, com a conseqüència la persona estrenyés les dents de manera cèntrica o excèntrica (grinyola) és una manera que té el cos d’alliberar aquestes tensions, que provocarà:

 • Abrasió peces dentals (desgast)
 • Compressió sistema ATM (problema lLigamentari, capsulitis, lesió menisc)
 • Contractures musculars (sistema masticatori, cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies)
 • Retracció i perduda del periodonci (influeix en les periodontitis)
 • Trauma oclusal (inflamació dels lligaments periodontals)
 • Otitis
 • Afectació sistema vestibular
 • Cefalees, inestabilitat, marejos etc.
 • Bloqueig sistema crani-sacro
  Tot problema emocional a part d’afectar el sistema odontocraneal, veurem afectacions a nivell visceral. És fàcil trobar a part del bruxisme patologies a nivell del sistemes digestiu (restrenyiments, colitis, bloquejos en el peristaltisme, sobrecàrrega hepàtica etc.

Osteopatia de la articulacion Barcelona

POSTUROLOGIA

Per mantenir-nos dempeus l’ésser humà té un centre de gravetat que és un triangle de sustentació petit. A través d’uns receptors s’envia informació comptant al sistema nerviós central el qual enviés unes respostes perquè puguem mantenir-nos dempeus constantment, aquests receptors ens diran com estem situats en l’espai, són:

 • Ulls
 • Boca (lligament periodontal .atm musculatura masticatòria,)
 • Sistema vestibular
 • Peus (podo receptors)

Moltes vegades aquests receptors estan alterats provocant lesions a nivell postural.

A la boca tindrem dos tipus d’alteracions que causen lesions.

 • Stress oclusal major: males oclusions (mossegades obertes, Sobremossegades, mossegades creuades) frenet linguals curts, disfunció lingual
 • Stress oclusal menor: sobrecontactos, empastaments mal polits pròtesis mal adaptades ec … tot això provoqués mal posició odontocraneal i futures adaptacions patològiques a nivell del raquis

 

TRACTAMENT

Amb osteopatia (teràpia manual) aconseguirem que l’articulació treballi el més fisiològicament possible, alliberant i relaxant els teixits que la componen, eliminant o reduint possibles o futures artritis o artrosi, gairebé sempre cal ajudar a la recuperació amb una ferula de descàrrega articulada

Formulari de contacte

Vols que et truquem?

  De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en un archivo titularidad de Copernic Clinic SLP. que tiene por finalidad la gestión de la prestación del servicio sanitario a sus pacientes, la gestión administrativa (incluyendo recordatorios de citas) y facturación derivada de la misma.

  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose a la sede de la Clínica, en C/Tavern, 61 (Barcelona) o a nuestro correo electrónico info@imaxis.barcelona .

  Necesitaremos facilitar al laboratorio protésico sus datos cuando sea necesario para el tratamiento, con la única finalidad de prestar el servicio sanitario y, en su caso, a la financiera que se encargue de financiar su tratamiento, para el pago del mismo. Para autorizarnos marque las casillas pertinentes.

  Asimismo, le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma, dichos datos serán almacenados un mínimo de 5 años en virtud de la legislación vigente (art. 17.1 Ley 41/2002 de 14 de noviembre).

  También queremos ponernos en contacto con usted para recordarle las citas y revisiones que le correspondiesen ya sea mediante correo postal o de manera electrónica (email, SMS, Whatsapp o similar...), así como informarle de las novedades de la clínica u ofrecerle nuevos servicios.

  Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos.

  Filosofia Imaxis

  La nostra filosofia de treball passa per oferir al pacient especialistes amb experiència i amb una formació especialitzada per oferir la màxima qualitat en cada tractament.

  Dr. Pau Rodríguez Berart Dr. Samir Aboul-Hosn Dr. Samir Aboul-Hosn Centenero en Doctoralia